De afkorting btw staat voor ‘belasting toegevoegde waarde’. Deze afkorting dient met kleine letters geschreven te worden. Wanneer je een zin begint met btw dien je enkel de b met een hoofdletter te schrijven. Bijvoorbeeld: “Btw is de belasting op toegevoegde waarde.”.

VAN BTW AFKORTING NAAR BTW

Het is pas sinds kort dat de deze afkorting met kleine letters geschreven dient te worden. Pas officieel sinds 2005. Het Groene Boekje van 1995 gaf nog de versie aan met hoofdletters. De btw afkortingredenen om btw niet in hoofdletters te schrijven is bijvoorbeeld dat het geen merknaam is. Een andere reden is dat veel gebruikte afkortingen vaak met kleine letters geschreven worden en niet met hoofdletters.

IN HET BUITENLAND

In Engeland wordt de afkorting btw ook nog wel gebruikt voor “by the way” Deze afkorting past echter niet in het correct en verzorgd Engels.